Rozpoznanie zagadnienia

Poznajemy cel, przygotowujemy optymalne rozwiązanie na podstawie informacji rynkowych w oparciu o najbardziej korzystne narzędzia.